EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

fenntartási időszak

A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal
A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 2. – 2020. szeptember 30.
A megvalósítás költsége: 12 900 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

 A korai iskolaelhagyók számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia kulcsindikátora. Hazánk vállalása, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti az arányt. A stratégia célkitűzéseihez illeszkedve a kiemelt projekt célja: ágazati, helyi közösségi együttműködések kialakítása által olyan komplex és célzott intézményfejlesztő programok megvalósítása a bevont köznevelési intézményekben, amelyek által csökken az ott tanulók lemorzsolódási kockázata, hozzásegítik a tanulókat végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez, továbbá az Oktatási Hivatal által működtetett területi és helyi szintű pedagógiai szakmai szolgáltató rendszer fejlesztése.

Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során:

A projekt beavatkozásai a konvergencia régiókra irányulnak, és a 2020-ban elérendő tagállami vállalás által figyelembe vehető korcsoportnak (18-24 év) a jelenleg megfelelő életkori csoportját célozzák.

A projekt eredményeként:

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315