Hírek


Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a gyermeki jogok biztosítására, a gyermekek védelmére. Gyermekvédelmi munkánkat az Evangélium szellemiségére alapozva, a Rend hivatalos alapdokumentumai határozzák meg, amelyek szorosan kapcsolódnak az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéhez. A Marista Rend Gyermekvédelmi protokollja szerint, a Nyitott szem, nyitott szív program és a Törd meg a csendet! kampány alkalmazásával végezzük prevenciós munkánkat.

Gyermekvédelmi munkatársunk: Erdei-Czégény Szilvia

Fogadóórája: szerda 3. óra 9.50-10.35

Sürgős esetben az iskola telefonszámán elérhető!


Katolikus hittan órákon, diákmiséken, hitéleti rendezvényeken, közösségi élmények révén vezetjük el gyermekeinket Jézushoz a hit által. „Mindent Jézusnak Mária által, mindent Máriának Jézusért.” A marista lelkiség áthatja mindennapjainkat. Misi, Jordi és Pau testvér példaadása erősíti a marista három ibolya jelképének megvalósulását, melyek az egyszerűség, a szerénység és az alázatosság szimbólumai.


Intézményünkben MSZ EN ISO 9001: 2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert működtetünk annak érdekében, hogy nevelő-oktató munkánk hatékonyabbá váljon, és képesek legyünk folyamatosan, teljes körűen megfelelni a partneri igényeknek.
Közösségünk elkötelezett az innováció, és a minőségi munka végzése iránt.


Gyermekcentrikus szemlélettel dolgozunk.
Nevelési-oktatási eszközeinket, módszereinket, partneri együttműködési lehetőségeinket céltudatosan fejlesztjük, és felhasználjuk a tehetséggondozás, az SNI/BTMN tanulók fejlesztése,  a hátrányok leküzdése, a lemorzsolódás csökkentése érdekében.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében személyes törődéssel, speciális programokkal, mentorálással támogatjuk tanulóink előrehaladását.

Közösségi média
     

Partnereink